วันอังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2552

ความหมายของคำนาม


คำนาม หมายถึง คำที่ใช้เรียก ชื่อ คน สัตว์ สิ่งของ สถานที่
ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม เช่น นก หนู โรงเรียน วัด
สิงโต กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ทวีปยุโรป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น